Energiakriisin seurauksena taloyhtiöt kamppailevat kasvaneiden energiakustannusten keskellä kulujen pienentämiseksi. Vaikuttavin keino olisi käynnistää energiaremontti, mutta monissa taloyhtiöissä arkaillaan päätöksen tekemistä. Syyt ovat moninaiset: tiedon ja johtamiskokemuksen puute, epäselvä roolijako ja pelko ehdottaa investointeja. Isännöitsijällä olisikin ratkaiseva rooli remontin vauhdittamisessa, sillä työssään hän auttaa hallituksia kaikkein kiperimpien kysymysten ratkaisemisessa.

HSY:llä on kokemusta useista energiahankkeista. Energiaviestintää kehittävässä TAVIS-hankkeessa nousi esiin, että taloyhtiöissä isännöitsijä on se henkilö, jonka näitä hankkeita oletetaan vetävän. Saneeraukset vaativat kuitenkin sellaista kokemusta ja toimintaympäristöä, jota hallituksissa harvoin on. Myös ajankäyttö ja vastuut ovat este ison korjaushankkeen edistämiselle hallituslähtöisesti. Silti isännöitsijätkin tarvitsevat tukea energiahankkeiden käynnistämiseen.

Isännöitsijätkin tarvitsevat sparrausta energiaremonttien kiemuroihin

Isännöitsijöillä on työnsä puolesta paremmat edellytykset johtaa hankkeita. Yhtenäisen toimintamallin tai kokemuksen puute voi kuitenkin estää aloitteiden tekemistä.

Ympäristöministeriön rahoittamassa, Isännöitsijät energiamurroksen vetureina, eli Energiaveturi-hankkeessa HSY:n Ilmastoinfo luo isännöitsijöille työkalut, joilla energiaremonttien käynnistäminen helpottuu ja energiahankkeiden läpivienti sujuu entistä mutkattomammin. Näin varmistetaan, että taloyhtiöillä on yhdenvertainen mahdollisuus saada hankkeet toteutettua isännöitsijän tai hallituksen pohjatiedoista riippumatta. Kokonaisuus luodaan yhteistyössä Isännöintiliiton kanssa niin ammatti- kuin asukasisännöitsijöiden käyttöön.

Ole yhteydessä hankkeen projektipäällikköön, mikäli haluat isännöitsijänä olla mukana pilotoimassa hankkeessa tuotettavaa opas- ja viestintämateriaalia.

 

HSY:n Ilmastoinfo käynnisti lokakuussa 2022 Isännöitsijät energiamurroksen vetureina eli Energiaveturi-hankkeen. Hanke jatkuu 2/2024 saakka. Hanketta tukee ympäristöministeriö. Toimimme yhteistyössä Isännöintiliiton kanssa. 

Lisätietoja hankkeesta: Ilmastoinfon projektipäällikkö Auli Honkanen, auli.honkanen(at)hsy.fi.