Taloyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito

Suunnitelmallisuus auttaa taloyhtiötä toimimaan hankkeissa oikea-aikaisesti ja osakkaiden tahtotilan mukaisesti. Tällä on suuri merkitys myös energiatehokkuuden kannalta.

Suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon sisältyy muun muassa seuraavia käytännön asioita:

  • – Taloyhtiöllä on ajantasainen tieto kiinteistön kunnosta. Kunto on hyvä selvittää esimerkiksi teettämällä kuntoarvio tai vastaava selvitys, joka päivitetään säännöllisesti, esimerkiksi 5-10 vuoden välein. Taloyhtiö saa kuntoarvion yhteydessä myös ehdotuksen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmasta.
  • – Taloyhtiöllä on pitkän aikavälin, esimerkiksi 10-30 vuoden kunnossapitosuunnitelma (PTS), jossa taloyhtiön hankkeet asetetaan aikajanalle ennakoituine taloudellisine vaikutuksineen. Suunnitelma auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan taloyhtiön elinkaaren vaiheista ja huomioimaan korjaushankkeiden teknisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Yli 10 vuoden päässä olevien korjausten aikataulu on viitteellinen. Suunnitelmaa on hyvä päivittää säännöllisesti, esimerkiksi muutaman vuoden välein.
  • – Kun kuntoarvio tai rakenneosan ikä antaa siihen aihetta, rakenneosan kunto tarkastetaan perusteellisemmin kuntotutkimuksella. Tämä auttaa taloyhtiötä ajoittamaan korjaus- tai perusparannushankkeen osakkaiden tahtotilan mukaisesti esimerkiksi siten, ettei suurempaa asumishaittaa asukkaille ehdi syntyä.
  • – Taloyhtiössä on yhtiökokouksessa hyväksytty strategia, jota hallitus noudattaa. Strategiassa määritetään keskeiset periaatteet, joiden mukaan taloyhtiötä ylläpidetään, korjataan, kehitetään ja johdetaan. Strategia voi esimerkiksi painottaa ennakoivaa korjaustapaa ja korostaa ikääntyvien ihmisten tai lapsiperheiden tarpeita.

Lue lisää suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta:

Kiinteistöliiton suunnitelmallisen kiinteistönpidon sivusto

Ympäristöhallinnon sivut suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta

Isännöintiliiton sivu taloyhtiöstrategian laatimisesta