Max 17 °C – infoilta

10.2.2021

Lämpötilat taloyhtiön porrashuoneissa ja muissa yleisissä tiloissa ovat monesti suosituksia korkeammat. Tästä aiheutuu taloyhtiölle turhaa lämpöenergian kulutusta, mikä lisää kustannuksia ja ilmastopäästöjä.

Todentaakseen ongelmaa HSY:n Ilmastoinfo mittasi vuoden 2020 joulukuussa porrashuoneiden lämpötiloja lähes 40:ssä taloyhtiössä. Lisäksi Ilmastoinfo on selvittänyt alan yritysten kanssa, kuinka yleisten tilojen lämpötiloja olisi mahdollista laskea kustannustehokkaasti ja helposti.

Asiaan liittyen HSY:n Ilmastoinfo piti infoillan helmikuussa 2021Illassa esiteltiin mm. tehtyjen lämpötilamittauksien tuloksia. Lisäksi mukana oli muutama alan yritys kertomassa havainnoistaan ja keinoistaan yleisten tilojen lämpötilojen laskemiseksi.

Ohjelma ja aineistot