Toimi näin

Tiivistä ovet ja ikkunat

Aivan ensimmäisen kannattaa laittaa kuntoon rappukäytävien ja muiden yleisten tilojen lämmönhukat, ettei arvokkaat lämmöt karkaa harakoille. On hyvä varmistaa, että ainakin ulko-ovien ja rappukäytävän ikkunoiden tiivistykset ovat kunnossa. Taloyhtiön hallitus voi tilata tiivistämisen huoltoyhtiöltä tai ikkunoiden ja ovien kunnostamiseen erikoistuneelta palveluntarjoajalta. Jos tiivistät itse, muista käyttää laadukasta silikoni- tai kumitiivistettä.

Tarkista myös, miten ilmanvaihto rappukäytävässä toimii. On tärkeää jättää tuloilmalle aukkoja tiivisteeseen, mikäli raittiille ilmalle ei ole muita kanavia olemassa.

 

Mittaa ja seuraa lämpötiloja

Rappukäytävien ja muiden yleisten tilojen lämpötilat ovat usein suositusta, 17-astetta, korkeammat. Lämpötilat omassa taloyhtiössä saa selville mittaamalla. Mittaaminen kannattaa toteuttaa lämmityskaudella ja mittauksia kannattaa tehdä useamman kerran. Taloyhtiö voi tehdä mittauksen itse tai teetättää sen alan yrityksellä. Mittauksen apuna voi käyttää ihan tavallisia elektronisia lämpömittareita tai älykkäitä antureita, joista saa kätevästi lämpötilatietoja vaikkapa omaan puhelimeen. Tärkeintä on saada taloyhtiön yleisten tilojen lämpötilat kattavasti selville. Tämä mahdollistaa nykyisen tilanteen toteamisen sekä järkevät jatkotoimet lämpötilojen laskemiseksi ja turhan energiankulutuksen vähentämiseksi.

Yleisten tilojen suosituslämpötilat ovat:

  • – rappukäytävät 17–18 °C
  • – varasto 12 ºC
  • – autotalli 5 ºC

 

Tilaa urakka

Jos mittaukset osoittavat, että yleisten tilojen lämpötilat ovat suosituksia korkeammat, kannattaa taloyhtiön ryhtyä toimeen. Helpoin tapa on asentaa yleisten tilojen lämmityspattereihin termostaatit, joilla lämpötilaa voidaan laskea. On hyvä huomata, että aivan kaikkiin patteriventtiileihin ja pattereihin ei kannata asentaa termostaattia muun muassa jäätymisriskin vuoksi. Asiantunteva LVI-alan yritys arvioi tilanteen patterikohtaisesti ja tekee urakkasuunnitelman termostaattien asentamiseksi. Suunnittelutyö vie aikaa taloyhtiön koosta riippuen noin yhden päivän. Kun patterien määrä on laskettu ja sopivat termostaatit löydetty sekä päätetty niihin asetettavat säädön, on urakka helppo tilata. Tämä on helpoin hoitaa LVI-asiantuntijan kautta.

 

Termostaattien asennus

Patteritermostaattien asennustyö on helppo tehdä LVI-asiantuntijan suunnitelman pohjalta. Termostaattien asennus kestää taloyhtiön koosta riippuen maksimissaan yhden päivän. Asennustyöstä ei aiheudu mitään harmia asukkaille. Urakan hinta on aina tapauskohtainen. Pilottikohteessamme LVI-asiantuntijan työ olin noin 650 € ja termostaatit asennuksineen maksoivat 750 €. Termostaatteja asennettiin 12 kappaletta ja niitä ostettiin varalle kolme kappaletta.

 

Seuranta ja mahdollinen säätö

Patteritermostaattien asennuksen jälkeen on hyvä seurata, laskevatko yleisten tilojen lämpötilat halutulla tavalla. Seuranta kannattaa toteuttaa lämpötiloja mittaamalla. Kun patteritermostaatti on säädetty 17 asteeseen, pitäisi patterin olla kylmä aina, kun on sitä lämpimämpää.

 

Huomioitavaa

  • Rappukäytävien ja yleisten tilojen lämmönhukat kannattaa laittaa samalla kuntoon. On hyvä katsoa, että ainakin ovien ja ikkunoiden tiivistykset ovat kunnossa. On kuitenkin tärkeää jättää tuloilmalle aukkoja, mikäli sille ei ole muita kanavia olemassa.
  • Kohteissa, joissa on tulo-poisto -ilmanvaihto, on hyvä tarkastaa tuloilman lämpötila-asetukset. Tuloilman lämpötila kannattaa pudottaa pari astetta pienemmäksi kuin tavoitelämpötila, jotta tilaa ei lämmitetä tuloilmalla eikä pattereilla.
  • Rappukäytävän ja muiden yleisten tilojen sijainti vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon lämpöä menee hukkaan ja näin ollen myös saataviin säästöihin.
Palaa takaisin