Taloyhtiöklubihankkeesta toimintamalli kaikille kunnille

Taloyhtiöklubien perusidea on koota yhteen alueen taloyhtiöpäättäjät ja perustaa yhteistyöfoorumi, jossa tehdään ohjattua ja tavoitteellista yhteistyötä taloyhtiöiden kesken. Päätavoitteena on asuinkiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen. Taloyhtiöiden yhteistyö tapahtuu kuitenkin taloyhtiöiden omien tarpeiden mukaisesti ja riippumattomasti. Taloyhtiöklubi tukee kiinteistöjen, asukasyhteisöjen ja asuinalueen kehittämistä myös laajemmin sekä edistää kaupungin ja taloyhtiöiden välistä vuoropuhelua. Helsinki on kokeillut taloyhtiöiden aluetoimintaa Katajaharjulla ja Myllypurossa.

Ympäristöministeriön tukemassa hankkeessa toimintamallin aihiota kehitetään ja pilotointia laajennetaan Helsingistä myös Espooseen ja Vantaalle. Hankkeen aikana jatketaan Katajaharjun ja Myllypuron pilotteja sekä perustetaan kuusi uutta taloyhtiöklubia. Lopputuloksena syntyy taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön toimintamalli, joka on hyödynnettävissä kaikissa kunnissa koko Suomessa. Osana toimintamallin kehittämistä hankkeessa pyritään löytämään tapoja, miten yritykset ja taloyhtiöt saadaan osallistumaan toiminnan rahoittamiseen. Julkinen rahoitus voi toimia aluetoiminnan käynnistäjänä, mutta pidemmällä aikajänteellä edellytetään myös taloyhtiöiden ja yritysten osallistumista.

Asuinkiinteistöt ovat merkittävä energiankuluttaja ja erityisesti kaupungeissa taloyhtiöiden merkitys energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseen on merkittävä. Taloyhtiöklubit tukevat kaupunkien strategioita ja jalkauttavat niiden ilmasto- ja lisärakentamistavoitteita käytäntöön, laittamalla liikkeelle energiatehokkuustoimenpiteitä sekä energiaremontteja. Taloyhtiöklubit tukevat näin myös vihreän liiketoiminnan kasvua ja koronapandemian jälkeistä vihreää elvytystä. Hankkeessa rakennetaan taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön toimintamalli, jota muiden kuntien on helppo hyödyntää.