Tavoitteena aktiivinen asuminen, osallistuminen ja ilmastoteot 

Asukkaille hanke tarjosi mahdollisuuden osallistua taloyhtiönsä päätöksentekoon ja saada äänensä kuuluviin, sekä edistää energiatehokkuutta ja edesauttaa ilmastotoimillaan entistä kestävämpää elämää. Taloyhtiön hallitus saa aktiivisista asukkaista yhteistyökumppaneita, joiden tietotaito saadaan käyttöön taloyhtiön yhteiseksi hyväksi.  

Osallisuudella luodaan yhteisöllisyyttä, joka vaikuttaa positiivisesti niin koko taloyhtiön kuin oman asunnon arvonnousuun ja viihtyvyyteen. Energiatehokkuustoimilla vaikutetaan myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Samalla taloyhtiöissä osallistutaan Suomen tärkeimpiin talkoisiin – ilmastotalkoisiin. 

Käytännönläheistä apua taloyhtiöiden hallituksille 

Hankkeen aikana kokeiltiin neljässä pilottitaloyhtiössä energiatehokkuuteen tähtäävän asukasviestinnän vaikutuksia käytännössä. Asukkaille ja osakkaille jaettiin tietoa siitä, miten jokainen voi säästää energiaa ja miten se vaikuttaa asumiskustannuksiin. Asukkaille jaettiin Energiatehokkaan asumisen avaimet -opas, porraskäytäviin ripustettiin hauskoja ja herätteleviä julisteita, sosiaalisen median ryhmissä tehtiin tietoiskuja ja talojen asukkaille järjestettiin asukasiltoja. Hankkeen alussa ja lopussa tehtyjen kyselyjen perusteella asukkaat kokivat aktiivisen energiaviestinnän vaikuttavaksi. 

 Asukkaiden tietoisuus energiansäästömahdollisuuksia kasvoi merkittävästi hankkeen aikana. Vaikka vastaajat kokivat energian säästämisen tärkeäksi jo lähtötilanteessa, lähes puolet vastaajista kertoi energiansäästämisen tärkeyden kasvaneen entisestään. 

 – Jo viestinnän määrän lisääminen kasvattaa asukkaiden tyytyväisyyttä. Energia-aihe on selvästi kiinnostava, sillä asukkaat olivat tyytyväisiä myös viestinnän sisältöön. On hienoa, että asukkaat kokivat energian säästämisen sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän tietoa he siitä saivat. Jopa 76 % loppukyselyyn vastanneista koki hankkeen edistäneen energiansäätöä heidän taloyhtiössään, hankkeen projektipäällikkö Auli Honkanen iloitsee. 

Hankkeessa tuotettiin puolueetonta ja ajankohtaista tietoa myös energiatehokkuutta parantavien remonttien edistämiseksi. Tämän on tarkoitus helpottaa yhtiökokouksissa osakkaiden päätöksentekoa ja mahdollistaa merkittävät parannukset energiatehokkuudessa. Hallitukselle ja isännöitsijälle tarjottiin tukea, jotta he pystyvät huomioimaan energiatehokkuuden remonttihankkeidensa valmistelussa ja suunnittelussa sekä tiedottaa asukkaita näistä oikea-aikaisesti. 

Taustakartoitus tehtiin taloyhtiöiden hallituksille

Hanke aloitettiin viestinnän lähtötilanteen kartoituksella eli kyselytutkimuksilla taloyhtiöiden hallituksille. Otanta oli laaja, sillä hallituksille suunnattu tutkimus toteutettiin Kiinteistöliitto Uusimaan jäsenille tehdyllä kyselyllä, johon osallistui 372 hallituksen jäsentä. Lisäksi tehtiin asukaskyselytutkimus hankkeessa mukana olevissa neljässä pilottitaloyhtiössä, joista vastauksia kertyi 113 kappaletta.  

Näin saatiin kokonaiskuva taloyhtiöviestinnän toimivuudesta niin asukkaan, osakkaan kuin hallituksenkin jäsenen näkövinkkelistä. Tuloksista kävi ilmi, että taloyhtiöissä pidetään energiansäästötoimenpiteitä tärkeinä, mutta niistä ei juuri viestitä tai ei ainakaan asukkaiden mielestä tarpeeksi. Kerran tai kahdesti vuodessa järjestettävät yhtiökokoukset olivat taloyhtiöiden hallitusten eniten käyttämä viestintäkanava.   

Energiansäästöä pidetään tärkeänä sekä omassa kodissa että taloyhtiössä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen aikana kokeiltiin neljässä pilottitaloyhtiössä energiatehokkuuteen tähtäävän asukasviestinnän vaikutuksia käytännössä. Asukkaille ja osakkaille jaettiin tietoa siitä, miten jokainen voi säästää energiaa ja miten se vaikuttaa asumiskustannuksiin. Asukkaille jaettiin Energiatehokkaan asumisen avaimet -opas, porraskäytäviin ripustettiin hauskoja ja herätteleviä julisteita, sosiaalisen median ryhmissä tehtiin tietoiskuja ja talojen asukkaille järjestettiin asukasiltoja. Hankkeen alussa ja lopussa tehtyjen kyselyjen perusteella asukkaat kokivat aktiivisen energiaviestinnän vaikuttavaksi.

Asukkaiden tietoisuus energiansäästömahdollisuuksia kasvoi merkittävästi hankkeen aikana. Vaikka vastaajat kokivat energian säästämisen tärkeäksi jo lähtötilanteessa, lähes puolet vastaajista kertoi energiansäästämisen tärkeyden kasvaneen entisestään.

– Jo viestinnän määrän lisääminen kasvattaa asukkaiden tyytyväisyyttä. Energia-aihe on selvästi kiinnostava, sillä asukkaat olivat tyytyväisiä myös viestinnän sisältöön. On hienoa, että asukkaat kokivat energian säästämisen sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän tietoa he siitä saivat. Jopa 76 % loppukyselyyn vastanneista koki hankkeen edistäneen energiansäätöä heidän taloyhtiössään, Honkanen iloitsee.

Sopivien viestintäkanavien hyödyntäminen taloyhtiöissä vielä vaikeaa

Asukkaat toivovat viestintää sekä sähköisenä että paperilla.

Kyselytutkimuksen tulosten pohjalta hanke pyrkii vahvistamaan taloyhtiöiden viestintää. Hankkeessa tuotetaan kaivattua viestintämateriaalia ja seurataan viestinnän vaikutuksia. Viestintämateriaaleja jaetaan hankkeen jälkeen myös muille taloyhtiöille hyödynnettäväksi. 

 

HSY:n Ilmastoinfo käynnisti syyskuussa 2021 vuoden mittaisen Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin eli TAVIS-hankkeen. Hanketta tukee ympäristöministeriö. Lisätietoja hankkeesta: Ilmastoinfon projektipäällikkö Auli Honkanen (at) hsy.fi.