TAVIS-hankkeessa vauhditetaan taloyhtiöiden energiatehokkuutta asukasviestintää kehittämällä 

HSY:n Ilmastoinfon TAVIS-hankkeessa taloyhtiöiden hallituksille tarjotaan tukea energia-asioista viestimiseen. Lisäksi hankkeessa tuetaan asukkaiden, osakkaiden ja taloyhtiön hallituksen vuoropuhelua energiatehokkuushankkeiden edistämiseksi.  

Hanke aloitettiin viestinnän lähtötilanteen kartoituksella eli kyselytutkimuksilla taloyhtiöiden hallituksille. Otanta oli laaja, sillä hallituksille suunnattu tutkimus toteutettiin Kiinteistöliitto Uusimaan jäsenille tehdyllä kyselyllä, johon osallistui 372 hallituksen jäsentä. Lisäksi tehtiin asukaskyselytutkimus hankkeessa mukana olevissa neljässä pilottitaloyhtiössä, joista vastauksia kertyi 113 kappaletta.  

Näin saatiin kokonaiskuva taloyhtiöviestinnän toimivuudesta niin asukkaan, osakkaan kuin hallituksenkin jäsenen näkövinkkelistä. Tuloksista kävi ilmi, että taloyhtiöissä pidetään energiansäästötoimenpiteitä tärkeinä, mutta niistä ei juuri viestitä tai ei ainakaan asukkaiden mielestä tarpeeksi. Kerran tai kahdesti vuodessa järjestettävät yhtiökokoukset olivat taloyhtiöiden hallitusten eniten käyttämä viestintäkanava.   

Asukkaat toivovat viestintää sekä sähköisenä että paperilla.

Energiansäästöä pidetään tärkeänä sekä omassa kodissa että taloyhtiössä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselytutkimuksen tulosten pohjalta hanke pyrkii vahvistamaan taloyhtiöiden viestintää. Hankkeessa tuotetaan kaivattua viestintämateriaalia ja seurataan viestinnän vaikutuksia. Viestintämateriaaleja jaetaan hankkeen jälkeen myös muille taloyhtiöille hyödynnettäväksi. 

Käytännönläheistä apua taloyhtiöiden hallituksille 

Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä neljässä pilottitaloyhtiössä, joissa kokeillaan energiatehokkuuteen tähtäävän asukasviestinnän vaikutuksia käytännössä. Hankkeessa tuotetaan asukkaille ja osakkaille suunnattua tietoa siitä, miten jokainen voi säästää energiaa ja miten se vaikuttaa asumiskustannuksiin.  

Hankkeessa tuotetaan puolueetonta ja ajankohtaista tietoa myös energiatehokkuutta parantavien remonttien edistämiseksi. Tämän on tarkoitus helpottaa yhtiökokouksissa osakkaiden päätöksentekoa ja mahdollistaa merkittävät parannukset energiatehokkuudessa. Hallitukselle ja isännöitsijälle tarjotaan tukea, jotta he pystyvät huomioimaan energiatehokkuuden remonttihankkeidensa valmistelussa ja suunnittelussa sekä tiedottaa asukkaita näistä oikea-aikaisesti. 

Lisäksi hankkeessa toteutetaan taloyhtiön infoilta, jossa helpotetaan vuoropuhelua asukkaiden, osakkaiden ja taloyhtiön hallituksen välillä energiatehokkuuteen tähtäävistä pyrkimyksistä. 

Tavoitteena aktiivinen asuminen, osallistuminen ja ilmastoteot 

Asukkaille hanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua taloyhtiönsä päätöksentekoon ja saada äänensä kuuluviin, sekä edistää energiatehokkuutta ja edesauttaa ilmastotoimillaan entistä kestävämpää elämää. Taloyhtiön hallitus saa aktiivisista asukkaista yhteistyökumppaneita, joiden tietotaito saadaan käyttöön taloyhtiön yhteiseksi hyväksi.  

Osallisuudella luodaan yhteisöllisyyttä, joka vaikuttaa positiivisesti niin koko taloyhtiön kuin oman asunnon arvonnousuun ja viihtyvyyteen. Energiatehokkuustoimilla vaikutetaan myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Samalla taloyhtiöissä osallistutaan Suomen tärkeimpiin talkoisiin – ilmastotalkoisiin. 

Materiaalia taloyhtiöiden viestinnän tueksi

Energiatehokkaan asumisen avaimet -osakkaan opas

Osakkaan oppaan kansi


Taloyhtiön hallituksen viestintäopas energiatehokkuudesta -opas

Taloyhtiön hallituksen viestintäopas energiatehokkuudesta -opas


Energiatehokkuus-tietoiskuja printattavaksi
esim. taloyhtiön ilmoitustaululle tai jaettavaksi taloyhtiön sosiaalisessa mediassa.

Rappukäytävän-julisteet-värilliset (koko sarja, 8 kuvaa)

Höyhensaaret eivät sijaitse tropiikissa Pienistä puroista syntyy iso lasku Hrr! Jäätävä sähkölasku voi johtua jäätävästä kylmälaitteestaTurhaankin käytetty sähkö muuttuu sähkölaskuksi   Pese pyykkiä, älä rahaa  Valuuko rahavirta viemäriin? Karkaako lämpö harakoille?

Rappukäytävän-julisteet-mustavalkoiset (koko sarja, 8 kuvaa)

 

Valuuko rahavirta viemäriin?    Turhaankin käytetty sähkö muuttuu sähkölaskuksi Jäikö rahahana auki? Höyhensaaret eivät sijaitse tropiikissa   Karkaako lämpö harakoille?   Pienistä puroista syntyy iso lasku Pese pyykkiä, älä rahaa Hrr! Jäätvä sähkölasku voi johtua jäätävästä kylmälaitteesta

 

Lataa tästä täytettäviä viestintäpohjia taloyhtiösi käyttöön:

Yhtiovastikkeen_laskentapohja_2022 (excel)
Taloyhtiostrategian-malli (power point)
Mallipohja viestinnän vuosikello (power point)
Taloyhtiolle-viestintasuunnitelmapohja(word)
Taloyhtiötiedote yleispohja  (word)
Taloyhtiotiedote-Vedenkulutus (word)
Taloyhtiotiedote-Lammitys (word)
Taloyhtiotiedote-Kotitaloussahko (word)
Taloyhtiotiedote-Ilmanvaihto (word)
Malli-Asukasillan-kutsu (word)

HSY:n Ilmastoinfo käynnisti syyskuussa 2021 vuoden mittaisen Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin eli TAVIS-hankkeen. Hanketta tukee ympäristöministeriö. 

 Lisätietoja hankkeesta: Ilmastoinfon projektipäällikkö Auli Honkanen (at) hsy.fi.