Tietolähteitä pientalon energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta

Seuraavasta pääset pientalon energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevan tiedon lähteille.

Arjen energiatehokkuus

Arkiset asumisen valinnat kuten lämpötilat asunnossa ja varastotiloissa, lämpimän veden kulutus, valaistus sekä ikkunoiden ja ovien tiivistyksestä huolehtiminen vaikuttavat merkittävästi energiankulutukseen.

Ilmanvaihdon kautta poistuu valtaosa asunnon lämmöstä, mutta sitä ei saa vähentää määräystenmukaista tasoa pienemmäksi. Asunnon ilman tulisi vaihtua kerran kahdessa tunnissa.

Tutustu Motivan Hyvä arki kotona -sivuihin arjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Rakentajalle

Motivan energiatehokaskoti.fi -sivusto auttaa suunnittelemaan ja rakentamaan energiatehokkaan kodin.

Remontoijalle

Motivan Remontoi ja huolla -sivustolta löydät laajasti tietoa pientalon energiatehokkuuden parantamisesta. Katso esimerkiksi  Energiatehokas sähkölämmitys -alasivut, joilta löydät tietoa sähkölämmitteisen asunnon energiankäytön tehostamisesta.

Ympäristöhallinnon korjaustieto-sivuston pientalo-osio tarjoaa tietoa suunnitelmallisesta talonpidosta, korjaushankkeiden läpiviennistä, energiatehokkuuden parantamisesta ja sisäilmasta.

Energiatodistukset

Energiatodistus.motiva.fi -sivustolta ja ympäristöhallinnon energiatodistus -sivuilta löydät neuvoja ja tietoa energiatodistuksiin liittyen.

Uusiutuva energia (lämpöpumput, aurinkosähkö, aurinkolämpö ja bioenergia)

Motivan aurinkosahkoakotiin.fi -sivustolta löydät tietoa aurinkosähköstä sekä yritysten aurinkosähköpakettien tarjouksia hintoineen, teknisine tietoineen ja takuuaikoineen. Esillä olevat tarjoukset on annettu Motivan laatimiin tyyppikohteisiin asennettuina avaimet käteen -periaatteella.

Motivan lämmitystapojen vertailulaskurilla voit tarkastella erilaisten lämmitystapojen kannattavuutta. Laskuri soveltuu hyvin esimerkiksi  lämmitystapamuutosta suunnittelevan apuvälineeksi.

Motivan Uusiutuva energia -sivuilta löydät tietoa mm. pientalojen lämpöpumpuista, aurinkosähköstä- ja lämmöstä sekä bioenergiaratkaisuista.

Suomen lämpöpumppuyhdistyksen (SULPU ry) sivuilta löydät laajasti tietoa lämpöpumpuista.